Da li je Lush etička kompanija?


Nikada nismo voleli da se nazivano etičkom kompanijom. Ovaj termin nam je pomalo nerazumljiv, jer nam se čini da opisujemo kompanije koje svojim trgovinskim praksama ne nanose štetu ljudima ili planeti, i to ne treba smatrati “etičkim” već normalnim poslovanjem.

Svako poslovanje treba da bude etičko, a sva trgovina poštena. Pojedinačne kompanije ne bi trebalo da se ističu samo time što jednostavno ne nanose štetu drugima i pošteno posluju. Svaka kompanija treba da posluje pošteno, a društvo ima pravo da očekuje pravičnost i održivo upravljanje resursima kao normu kompanija koje ih snabdevaju.

Uvek želimo da poslujemo tako da svi koji stupe u kontakt sa nama, od dobavljača sastojaka do zaposlenih i kupaca, osete blagodati i obogate svoj život u kontaktu sa Lushom. Nijedna kompanija nije savršena i svakodnevno se trudimo da se približimo idealnoj viziji koju dele svi ljudi u Lushu. Uvek ćemo želeti i zahtevati više od Lusha, kako bi naša poslovna praksa ispunila naša očekivanja, očekivanja zaposlenih, naših kupaca i potrebe Zemlje.